Wyroby podobne – jedna stawka VAT

Dla opodatkowania VAT towarów i usług istotne znaczenie mają klasyfikacje statystyczne. Wynika to bezpośrednio z art., 5a ustawy o VAT zgodnie z którym towary i usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli przepisy powołują symbole statystyczne. Symbole statystyczne (PKWiU) są powoływane w przeważającej części towarów objętych preferencyjną stawką VAT w wysokości 8%. przypadku towarów. Czasem jednak zdarza się że dla…