Nowa matryca stawek VAT

Dla podatników, którzy dokonują sprzedaży towarów/usług ze stawkami obniżonymi nowa matryca stawek oznacza całkowicie nową rzeczywistość. Będą oni musieli przeprowadzić kompleksowy przegląd poszczególnych towarów i usług i dokonać ich „przeklasyfikowania” dla potrzeb nowych przepisów i przyporządkowania nowych stawek VAT. Wprowadzenie od 1 lipca tzw. nowej matrycy stawek VAT oznacza nowe brzmienie załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT, w których wskazano towary i usługi opodatkowane obniżonymi…

Dyrektor KIS wyjaśnia Quick Fixes w zakresie dokumentów do stawki 0% VAT w WDT

Od 1 stycznia 2020 roku weszły w życie zmiany do unijnego systemu VAT tzw. Quick Fixes, dotyczące m.in. warunków do stosowania stawki 0% VAT do dostaw wewnątrzwspólnotowych (WDT). Część zmian wynika z dyrektywy 2006/112/WE i wymaga implementacji (nadal czekamy na przepisy krajowe). Jednak zmiany wprowadzone bezpośrednio do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 282/2011 (Rozporządzenie 282/2011) już obowiązują. Nowe regulacje przysparzają podatnikom problemów interpretacyjnych, czego efektem są zapytania…