Nowe zwolnienie podatkowe – „Bez PIT dla młodych”

To już pewne, 1 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie nowe zwolnienie podatkowe dedykowane osobom, które nie ukończyły 26 roku życia. Nowe zwolnienie przewiduje wyłączenie z opodatkowania przychodów ze stosunku służbowego,stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia uzyskiwanych przez osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Bez wpływu na prawo do ulgi pozostaje liczba umów i podmiotów, z którymi młody podatnik…