Termin 5 lat na rozliczenie straty spółki nie biegnie w czasie funkcjonowania PGK – Wyrok WSA w Warszawie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok istotny dla spółek, które poniosły stratę podatkową w CIT przed przystąpieniem do PGK i nie zdążyły jej rozliczyć. WSA potwierdził, że termin pięciu lat podatkowych na obniżenie dochodu spółki (podatnika) nie obejmuje okresu, w którym spółka była członkiem PGK. Tym samym okres ten jest „zawieszony” na czas funkcjonowania PGK (wyrok WSA w Warszawie z 8 grudnia 2020 r., sygn. III SA/Wa 1308/20). Przypomnijmy,…

Strata nie musi być równoznaczna z nierynkowym charakterem transakcji

2 kwietnia 2020 r. ukazał się ciekawy fiński wyrok dotyczący podatnika, który nieprzerwanie (w okresie 2003-2011, za wyjątkiem 2008 r.) realizował straty. Naczelny Sąd Administracyjny Finlandii, w analizowanym przypadku, opowiedział się za podatnikiem i wskazał, że wykazywanie strat w długim okresie, które mają uzasadnienie biznesowe oraz są zgodne z polityką cen transferowych, nie daje prawa organom do kwestionowania rynkowego charakteru transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. W analizowanym przypadku podmiot fiński prowadzi…