Ile trzeba wydać aby uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego?

Przedsiębiorca ubiegający się o status firmy strefowej dający prawo do zwolennika z podatku dochodowego, musi spełnić m.in. kryteria jakościowe oraz ilościowe. Co ważne, nie obowiązuje już wymóg prowadzenia działalności na terenie strefy ekonomicznej. Kryterium ilościowe to, mówiąc w skrócie, minimalna wielkość wydatków jakie musi ponieść przedsiębiorca ubiegający o zwolnienie strefowe. Minimalna wartość inwestycji zależna jest od stosunku aktualnej stopy bezrobocia w powiecie, w którym inwestycja ma być realizowana, do aktualnej przeciętnej…