Zmiany w amortyzacji środków trwałych używanych w strefach

Autorzy: Bartosz Głowacki, Partner, Doradca podatkowy w MDDP oraz  Rafał Kran, Menedżer, Doradca podatkowy w MDDP W sobotę 28 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatkach dochodowych. Ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Jedna z istotnych zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2021 r. jest ograniczenie prawa do obniżania stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności, z której przychody podlegają zwolnieniu z opodatkowania. Kogo to dotyczy? Wszystkich podatników…