Rewolucja w nowym pliku JPK_VAT?

31 lipca 2019 roku ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezydenta, co oznacza że w przyszłym roku czeka nas m.in. nowa struktura JPK_VAT – obejmująca zarówno deklarację jak i ewidencję VAT. W celu implementacji przepisów wyżej wskazanej ustawy Minister Finansów przygotował projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji…