Świadczenie odpłatne czy nieodpłatne – na co należy zwrócić uwagę przy świadczeniach wzajemnych i złożonych

Podmioty gospodarcze prowadzą działalność w celach zarobkowych. Nieodpłatne świadczenia należą do wyjątków. Co do zasady, nieodpłatne świadczenie powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Czym w takim razie jest nieodpłatne świadczenie? W ustawie o CIT nie znajdziemy precyzyjnej odpowiedzi, ale pojęcie to było już komentowane w orzecznictwie. Nieodpłatne świadczenie obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne…

Dostawa i montaż nie zawsze świadczeniem kompleksowym

Podatnicy, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług, mogą spotkać się z zagadnieniem tzw. świadczenia kompleksowego. Kwestia ta nie jest uregulowana wprost w  przepisach ustawy o VAT i w praktyce może powodować liczne wątpliwości. Problematyka świadczeń złożonych nie jest nowym zagadnieniem, lecz mimo to sprawia podatnikom wiele trudności interpretacyjnych. Dzieje się tak dlatego, że ustawa o VAT, ani regulacje unijne nie podają definicji świadczeń złożonych. Nie wskazują również przesłanek, które mogą…