Dostawa i montaż nie zawsze świadczeniem kompleksowym

Podatnicy, których przedmiotem działalności jest świadczenie usług, mogą spotkać się z zagadnieniem tzw. świadczenia kompleksowego. Kwestia ta nie jest uregulowana wprost w  przepisach ustawy o VAT i w praktyce może powodować liczne wątpliwości. Problematyka świadczeń złożonych nie jest nowym zagadnieniem, lecz mimo to sprawia podatnikom wiele trudności interpretacyjnych. Dzieje się tak dlatego, że ustawa o VAT, ani regulacje unijne nie podają definicji świadczeń złożonych. Nie wskazują również przesłanek, które mogą…