Jakie czynności nie wchodzą w skład kompleksowej usługi budowlanej?

Mechanizm odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych wciąż budzi wątpliwości. Jak się okazuje podatnicy w dalszym ciągu borykają się z ustaleniem jakie czynności powiązane z wybudowaniem określonego obiektu w ramach umowy z kontrahentem mogą być uznane za świadczenie pomocnicze, dzielące los prawny świadczenia głównego, tj. usługi budowlanej, podlegającego mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Przywołana kwestia była m.in. przedmiotem rozstrzygnięcia WSA w Łodzi z 29 marca 2018 r. o sygn. I SA/Łd…