Nieodpłatne usługi dla zagranicznych podatników

Załóżmy, że wykonaliśmy nieodpłatnie usługi dla podatnika zagranicznego. Powstaje pytanie czy transakcję taką powinniśmy opodatkować VAT? W pierwszej kolejności trzeba wskazać, że co do zasady tylko usługi świadczone odpłatnie podlegają opodatkowaniu VAT. Ustawa o VAT wprowadza jednak dwa wyjątki. Zgodnie z ustawą o VAT za odpłatne świadczenie usług uznaje się również: użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli uprzednio odliczyliśmy…

Doładowywanie samochodów elektrycznych to usługa dla VAT

Choć sprzedaż energii elektrycznej stanowi dla potrzeb VAT dostawę towarów, to jednak niektóre świadczenia związane z udostępnieniem jej konsumentom są kwalifikowane jako świadczenie usług. Przykładem jest chociażby udostępnianie ogólnodostępnych stacji do ładowania pojazdów elektrycznych. O tym, że kwalifikacja tego rodzaju świadczeń budzi wątpliwości podatkowe, świadczy wyrok WSA w Warszawie z 6 czerwca 2018 r., sygn. III SA/Wa 3071/17. W ostatnim czasie, za sprawą prac parlamentarnych nad ustawą…