Przychód z świadczenia wykonanego w celu zwolnienia się ze zobowiązania – dwa rozbieżne poglądy w NSA w ciągu miesiąca

Art. 14a został wprowadzony do ustawy o pdop, by opodatkować zjawisko tzw. świadczenia w miejsce wykonania, kiedy to podatnicy wykonywali swoje zobowiązania (w tym np. z tytułu zaciągniętej pożyczki albo uchwalonej dywidendy) poprzez wydanie składnika swojego majątku. Czyli podatnik, zamiast np. spłacić pożyczkę, oddawał wierzycielowi swoją nieruchomość, a ten zwalniał go z obowiązku spłaty pożyczki. Podatnicy podnosili, że takie wydanie majątku jest nieopodatkowane, służy bowiem jedynie wykonaniu zobowiązania. Fiskus…