Nikt nie musi być ostrożny na zapas, nawet w konfrontacji z fiskusem

Wyrokiem o sygn. I SA/Gl 539/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach bezwzględnie wyznaczył granice zasadzie „ignorantia iuris nocet”. Skarżącą w tej sprawie była spółka świadcząca na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) usługi związane z utrzymaniem dróg – m.in. odśnieżanie, konserwację, awaryjne interwencje po kolizjach. Umowa z GDDKiA została podpisana w 2013 r., czyli w czasach, gdy dla organów podatkowych zasadą było odrębne opodatkowanie każdej czynności wchodzącej w skład…