Opublikowany wyrok TSUE w sprawie WNT – 30 dni na odzyskanie odsetek na korzystnych zasadach

10 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany wyrok TSUE w sprawie niezgodności z prawem unijnym trzymiesięcznego terminu na rozliczenie WNT (wyrok z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19). Zaczęły zatem biec terminy na wznowienie zakończonych postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych oraz złożenie wniosków o nadpłatę (w celu otrzymania pełnego oprocentowania). Dla przypomnienia, Trybunał uznał za niezgodny z Dyrektywą VAT brak neutralności finansowej przy rozliczeniu podatku należnego i naliczonego…