Przepisy zakresie kształcenia zawodowego niezgodne z Dyrektywą 112

Podatnik świadczący usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego przy zastosowaniu zwolnienia powinien powoływać się na przepisy unijne. Spór przed organami podatkowymi, a następnie przed WSA i ostatecznie NSA toczył się o możliwość zastosowania przez podatnika  – prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą – zwolnienia z VAT w zakresie prowadzenia szkoleń doskonalących umiejętności zawodowe fizjoterapeutów i lekarzy. Organ podatkowy – mimo ugruntowanej linii orzeczniczej i uznania, że art. 43 ust.…

Skoro odliczeniu VAT może podlegać obiad z alkoholem jako część konferencji, to wyjście do muzeum też

O tym, że odliczenie podatku naliczonego od kompleksowych usług organizacji spotkań (konferencji, szkoleń) może być zagadnieniem kontrowersyjnym, już pisaliśmy. Rozstrzygnięcia organów i sądów administracyjnych nie są w tej kwestii jednolite. Miejmy jednak nadzieję, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 marca 2018 roku (sygn. III SA/Wa 1789/17), stanie się przykładem na to, że niemożliwe, czasami – na szczęście dla podatników – staje się możliwe. Wojewódzki Sąd…

Odliczenie VAT od kompleksowej usługi organizacji konferencji/szkolenia

Odosobnione stanowisko zaprezentowane w jednym z wyroków NSA odnośnie braku prawa do odliczenia VAT od usług hotelarskich i gastronomicznych połączonych z usługami organizacji konferencji/szkolenia nie znajduje potwierdzenia w interpretacjach organów podatkowych wydanych po ukazaniu się tego rozstrzygnięcia. W 2016 r. NSA wydał wyrok (sygn. akt I FSK 1668/14), w którym stwierdził, że usługi hotelarskie i gastronomiczne nie są elementem świadczenia kompleksowego w postaci organizacji konferencji/szkolenia. W wyroku podkreślono, że faktury które zostały wystawione przez sprzedawców usług, zostały…