Więcej elastyczności w certyfikatach rezydencji – czy zostanie na dłużej?

24 czerwca b.r. weszły w życie przepisy łagodzące wymogi w zakresie certyfikatów rezydencji w podatku u źródła w okresie zagrożenia koronawirusem. Zmiany w powyższym zakresie zostały dodane do tzw. Tarczy 4.0. na ostatnim etapie prac parlamentarnych, mimo że środowiska przedsiębiorców domagały się ich od dłuższego czasu. Przewidują one aż 3 rodzaje usprawnień dla płatników: uwzględnianie certyfikatów, których okres ważności (12 miesięcy) liczony dla celów podatku u źródła upływa…

Tarcza 4.0 – zmiany w podatkach dochodowych

Od 24 czerwca obowiązuje  ustawa wprowadzająca kolejny pakiet pomocowy w związku z pandemią koronawirusa, znana powszechnie jako „Tarcza 4.0”[¹]. Część instrumentów dotyczy podatków dochodowych. Kluczowa zmiana dotyczy wprowadzenia zwolnienia z podatku od przychodów z budynków (tzw. minimalnego podatku dochodowego) w odniesieniu do przychodów ustalonych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. Zwolnienie ma powszechny charakter i nie jest uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków. Oznacza to,…