Brexit: Taryfa celna

Pozostało kilka tygodni do zakończenia okresu przejściowego w ramach Brexitu. Niemniej jednak wciąż istnieje wiele obszarów niepewności związanych z handlem pomiędzy UK a UE. Jednym ze znaków zapytania pozostaje kwestia wysokości ceł (stawek celnych), które będą miały zastosowanie w relacji UE-UK od 1 stycznia 2021 r. 19 maja 2020 r. Rząd Wielkiej Brytanii ogłosił taryfę celną UK Global Tariff (UKGT), która ma obowiązywać w UK po wyjściu z Unii…