OECD / G20 publikuje projekty dotyczące opodatkowania w gospodarce scyfryzowanej i globalnego podatku minimalnego

Na stronach OECD opublikowano projekty rozwiązań w ramach tzw Filaru Pierwszego i Filaru Drugiego Działania 1 BEPS (Wyzwania podatkowe wynikające z cyfryzacji – Tax Challenges Arising from Digitalisation). Filar Pierwszy to działania mające na celu przebudowę międzynarodowego systemu podatku dochodowego i dostosowanie go do nowych modeli biznesowych poprzez zmianę zasad dotyczących alokacji dochodu / miejsca opodatkowania dochodu (nexus). W szczególności, przewidziano w nim przyznanie / rozszerzenie…