Tax Free dla małych przedsiębiorców

W sprawie C-307/16 Pieńkowski, TSUE uznał za niezgodne z Dyrektywą VAT niektóre przepisy regulujące zasady zwrotu VAT dla podróżnych. Sprawa dotyczyła rozliczeń VAT polskiego przedsiębiorcy, który zdecydował się na dokonywanie zwrotu VAT podróżnym dokonywującym zakupów w jego przedsiębiorstwie. Otóż organy podatkowe zarzuciły mu, iż nie miał on prawa do dokonywania bezpośredniego zwrotu VAT podróżnym z uwagi na niespełnienie warunku wysokości obrotów za rok ubiegły wynoszącego 400.000 zł. przewidzianego…