Usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę jako element usługi kompleksowej

Temat opodatkowania VAT usług budowlanych po ich objęciu mechanizmem odwrotnego obciążenia jest ciągle żywy i co jakiś czas w orzecznictwie organów i sądów pojawiają się co raz to nowe wątpliwości dotyczące rozliczeń VAT w tym zakresie. Ciekawą kwestią w tym aspekcie jest zastosowanie odwrotnego obciążenia do usług budowlanych nabywanych przez podmiot świadczący na rzecz swojego klienta usługę kompleksową, która sama w sobie nie jest usługą budowlaną, ale jej elementem są roboty budowlane.…

O kwalifikacji terenu niezabudowanego dla potrzeb stosowania zwolnienia z VAT decyduje jego podstawowe przeznaczenie

Taka konkluzja wynika z wyroku WSA w Krakowie z 10 lipca 2018 r. (sygn. I SA/Kr 492/18), wydanego w następstwie wniesionej przez spółkę skargi na interpretację indywidualną z 27 lutego 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.720.2017.2.MN). Sprawa dotyczy podatnika – spółki, która planowała sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, składających się z kilku działek ewidencyjnych, dla których prowadzone są trzy księgi wieczyste. Przedmiotowe działki zostały objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z których część została przeznaczona…