Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się objaśnienia dotyczące przedłużenia terminów w zakresie cen transferowych. Objaśnienia te regulują zasady wypełniania deklaracji podatkowych w zakresie transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, zasady składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz zasady wypełniania i składania formularza CIT-TP/PIT-TP. Co istotne, Ministerstwo opublikowało propozycję wzoru oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Objaśnienia Ministerstwa Finansów znajdą Państwo TUTAJ Komentarz eksperta w powyższym zakresie…

Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw

Zapowiadana przez Ministerstwo Finansów zmiana terminów dotyczących obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej za 2017 i 2018 rok stała się faktem. 15 marca w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej.   Wprowadzone zmiany wydłużyły do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego termin na: sporządzenie dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),…

Kolejne przełomowe wiadomości z Ministerstwa Finansów

W ostatnim wydaniu Dziennika Gazety Prawnej (z 2 marca) ukazał się wywiad z Joanną Pietrasik, Dyrektorem Departamentu Cen Transferowych i wycen w Ministerstwie Finansów. W obszernym wywiadzie Dyrektor Joanna Pietrasik przedstawiła planowane zmiany w regulacjach cen transferowych. Odniosła się także do zmian, których proces wprowadzania jest już w końcowej fazie, czyli do Rozporządzenia wydłużającego termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W tym zakresie ważna jest opinia, że sens żądania…