Dla przedłużenia zwrotu VAT konieczne było doręczenie postanowienia

Zapadło ważne rozstrzygnięcie dla podatników, których termin zwrotu nadwyżki VAT naliczonego został przedłużony do czasu zakończenia czynności weryfikacyjnych. NSA potwierdził, że dla skutecznego przedłużenia terminu zwrotu ze względu na weryfikację oraz dla kolejnych jego przedłużeń niezbędne jest doręczenie postanowienia w tym zakresie przed upływem terminu (wyrok NSA z 23.04.2018 r., sygn. I FSK 255/17). Ze względu na wagę zagadnienia wyrok NSA zapadł w składzie 7 sędziów, którzy w ustnych motywach uznali,…