Samozatrudnienie – Test Przedsiębiorcy i koszty podróży samozatrudnionego

Temat samozatrudnienia jest przedmiotem nieustannego zainteresowania zarówno ustawodawcy, jak i podatników. Niezależnie od szeroko dyskutowanego ostatnio tematu „Testu Przedsiębiorcy” organy podatkowe potwierdzają, że w określonych uwarunkowaniach prowadzona działalność samozatrudnionego może być uznana za działalność gospodarczą niezależnie od świadczenia usług wyłącznie na rzecz jednego podmiotu. W interpretacji indywidualnej z 4 lipca 2019 r., sygnatura: 0114-KDIP3-1.4011.239.2019.2.MJ, Dyrektor KIS potwierdził, że samozatrudniony może świadczyć usługi doradcze na rzecz jednego kontrahenta…