Dyrektywa VAT a ustawa o podatku od towarów i usług – wieczny problem zgodności

Transpozycja dyrektyw unijnych do krajowych porządków prawnych zawsze powoduje pewne kłopoty natury legislacyjnej. Metody transpozycji są zasadniczo dwie: pierwsza to „przepisanie” dyrektywy w języku danego kraju, druga natomiast to „przetłumaczenie” dyrektywy przy użyciu terminów, pojęć i rozwiązań stosowanych w prawie krajowym. Oba sposoby mają swoje wady i zalety. Proste przetłumaczenie dyrektywy zapewnia automatycznie zgodność przepisów krajowych z przepisami unijnymi, jednakże może wprowadzać do krajowego porządku…