Objaśnienia do TP-R za 2020 rok ujrzały światło dzienne

Długo oczekiwane objaśnienia zostały dzisiaj opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Mają one na celu ułatwienie podatnikom wywiązanie się z obowiązku raportowania i zapewnienie wsparcia w przygotowaniu informacji o cenach transferowych (TP-R) za 2020 r. Czy tak się rzeczywiście stanie? Okaże się to już niedługo. Informacja o cenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji finansowych i danych dotyczących analiz cen transferowych objętych dokumentacją cen transferowych. Warto pamiętać, że już na koniec grudnia…

Nowy interaktywny formularz TPR-C(3) już dostępny dla podatników!

Z dniem 25 maja 2021 r. Ministerstwo Finansów udostępniło na stronie internetowej podatki.gov.pl zaktualizowany interaktywny formularz informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych TPR-C(3). Jednak klika dni po opublikowaniu interaktywnego formularza TPR-C, Ministerstwo Finansów usunęło plik ze swojej strony. Z naszych informacji, uzyskanych bezpośrednio w Ministerstwie, wynika, że opublikowany formularz zawierał błędy. Trwają prace nad ich poprawieniem. Ministerstwo zapewnia, że poprawna wersja formularza TPR-C zostanie opublikowana za około…

TPR – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – jak zaraportować w TPR jednorodne transakcje finansowe o różnych wycenach?

Transakcje finansowe w ramach formularza TP-R powinny być raportowane w specjalnie wydzielonej do tego kategorii C, odnoszącej się między innymi do transakcji związanych z uzyskaniem / udzieleniem finansowania w postaci kredytu, pożyczki, obligacji, itp., czy uzyskaniem / udzieleniem poręczeń lub gwarancji wewnątrzgrupowych. W przypadku takich transakcji, poza wartością transakcji, wartością kapitału, kwotą odsetek (wynagrodzenia) czy wartością zadłużenia, podatnicy muszą zaraportować również sposób kalkulacji oprocentowania,…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – jak zaraportować w TP-R transakcję restrukturyzacji bez wynagrodzenia?

Przeniesienia funkcji, aktywów i ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi są powszechnymi elementami praktyki gospodarczej. W przypadku, gdy spełniają warunki restrukturyzacji w rozumieniu cen transferowych, powinny zostać odpowiednio udokumentowane i zaraportowane w ramach formularza TP-R, w którym ustawodawca przewidział specjalną kategorię dla tego typu transakcji. Przepisy w zakresie cen transferowych, obowiązujące od 2019 r., wprowadziły definicję restrukturyzacji, zgodnie z którą reorganizacja w ramach podmiotu jest rozumiana jako restrukturyzacja pod warunkiem spełnienia łącznie…

TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – Jak raportować transakcję refaktury?

Ze względu na swój nietypowy charakter transakcja refaktury jest źródłem wątpliwości na gruncie cen transferowych na etapie identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych, ale również w trakcie samej ich realizacji, np. w procesie raportowania refaktury w formularzu TPR. Co prawda, zbiór pytań i odpowiedzi dotyczących TPR wydany przez Ministerstwo Finansów zawiera pewne wskazówki dotyczące uzupełniania formularza TPR w przypadku transakcji refaktury. Jednakże nietypowy charakter oraz specyfika tej transakcji sprawiają, że w praktyce pojawić się mogą…

TPR Informacja o cenach transferowych

W dniu dzisiejszym na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się finalna wersja publikacji – „TPR Informacja o cenach transferowych – pytania i odpowiedzi, wrzesień 2020, MF”. Publikacja jest zestawieniem odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania podatników w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (TPR) i ma na celu ułatwienie podatnikom wywiązanie się z tych obowiązków. Przypominamy, że termin na złożenie informacji TPR do Szefa KAS został przedłużony do 31 grudnia…

Zmienione wzory TPR już opublikowane

W dniu 25 marca 2020 r. zostały opublikowane zmienione wzory dokumentów elektronicznych: informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – TPR-C, informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych – TPR-P. Przypominamy, że TPR jest informacją o cenach transferowych, która stanowi formę raportowania w postaci elektronicznej, mającą zapewnić podatnikom realizację obowiązków sprawozdawczych. TPR zastąpił od 2019 roku formularz CIT-TP. Zmiany w strukturach…

Projekty zmian do rozporządzeń dot. TPR opublikowane

W dniu 5 marca, na RPL zostały opublikowane projekty zmiany rozporządzeń dot. TPR.  Projekty odnoszą się do zmian zarówno samej treści rozporządzenia, jak i załącznika szczegółowo przedstawiającego sposób wypełnienia sprawozdania TPR. Nowelizacja wprowadza zmiany, dotyczące w szczególności: usunięcia wymogu podawania kodu PKD dla podmiotu składającego informację (przy zachowaniu takiego wymogu dla podmiotu, którego dotyczy informacja); dodania pola umożliwiającego wskazanie przedmiotu transakcji…

Newsy z Ministerstwa Finansów

W ostatnich dniach Ministerstwo Finansów zachęcało do zapoznania się z projektami nowych aktów prawnych, w których znajdują się także kwestie związane z cenami transferowymi. Kwestie te zostały uwzględnione w projektach poszczególnych rozporządzeń podatkowych oraz projekcie ustawy o zmianie ustawy o CIT, ustawy o wymianie informacji z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. 1) Uproszczone podpisywanie TPR-P przez osoby fizyczne Pierwsza zapowiadana zmiana dotyczy rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów…