Wielość poręczycieli a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia

Temat nieodpłatnych poręczeń wewnątrzgrupowych wciąż wzbudza wątpliwości wśród podatników. Niektóre kwestie poruszaliśmy już na naszym blogu TUTAJ. Zawieranie transakcji poręczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi jest powszechnie praktykowane. Zdarzają się sytuacje, w których zobowiązanie jest poręczane solidarnie przez kilka podmiotów. Wyobraźmy sobie sytuację, w której spółka uzyskuje w banku kredyt w wysokości 20 mln zł. Poręczycielami są 2 osoby fizyczne powiązane ze spółką. Umowy poręczeniowe wskazują na charakter…

Poręczenia wewnątrzgrupowe okiem organów skarbowych

W tym roku pojawiły się dwa wyroki dotyczące poręczeń wewnątrzgrupowych w kontekście cen transferowych. Od kilku lat jest to gorący temat, który nadal budzi wiele wątpliwości i przysparza problemów podatnikom. Wyroki przybliżyły podejście organów skarbowych do niektórych kwestii związanych z tym tematem. Najciekawsze kwestie opisujemy poniżej. Czy wartość transakcji to wyłącznie prowizja czy też kwota poręczana? Jednoznaczna odpowiedz na to pytanie nie została niestety przedstawiona w żadnym z wyroków. Natomiast, wskazując…