Kiedy dokumentować transakcję pożyczki?

Kiedy następuje dokonanie transakcji pożyczki? Kiedy powinna zostać udokumentowana? Od kilku lat zarówno wykładnia organów podatkowych jak i praktyka była jednoznaczna. Przyjmowano, że wartością pożyczki jest zarówno kapitał jak i odsetki. Oceniając czy dana transakcja pożyczki przekracza ustawowy próg 30 000 euro i podlega dokumentowaniu władze skarbowe oraz podatnicy brali pod uwagę zarówno wartość udzielonej pożyczki jak i naliczone i/lub zapłacone odsetki w danym roku. Takie…