Refaktura i nowe pomysły badania rynkowości

Z pewnością wielu podatników zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi miało do czynienia z transakcją refaktury. W takich momentach mogła pojawić się wątpliwości, czy i ewentualnie jaki narzut zastosować w transakcji lub jak zbadać, a tym samym udowodnić rynkowość takiej transakcji. W związku z tym tematem pojawiła się niedawno ciekawa koncepcja w rekomendacjach Forum Cen Transferowych (FCT) dot. weryfikacji rynkowego charakteru transakcji refaktury. Rekomendacje te nie są wprawdzie wiążące dla Ministra…