TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – jak zaraportować w TP-R transakcję restrukturyzacji bez wynagrodzenia?

Przeniesienia funkcji, aktywów i ryzyk pomiędzy podmiotami powiązanymi są powszechnymi elementami praktyki gospodarczej. W przypadku, gdy spełniają warunki restrukturyzacji w rozumieniu cen transferowych, powinny zostać odpowiednio udokumentowane i zaraportowane w ramach formularza TP-R, w którym ustawodawca przewidział specjalną kategorię dla tego typu transakcji. Przepisy w zakresie cen transferowych, obowiązujące od 2019 r., wprowadziły definicję restrukturyzacji, zgodnie z którą reorganizacja w ramach podmiotu jest rozumiana jako restrukturyzacja pod warunkiem spełnienia łącznie…

NSA: wartość firmy nie podlega opodatkowaniu PCC

10 października 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny [NSA] wydał kolejny pozytywny wyrok w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych [PCC] wartości firmy powstałej przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa [ZCP]. Zdaniem sądu, wartość firmy nie stanowi odrębnego prawa majątkowego, którego sprzedaż opodatkowana jest PCC zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o PCC. Istotą zagadnienia, będącego przedmiotem komentowanego wyroku,…

Dodatnia wartość firmy – podlega opodatkowaniu PCC czy nie?

Przy transakcji nabycia przedsiębiorstwa jego cena jest zwykle wyższa niż wartość rynkowa poszczególnych składników wchodzących w skład nabywanego przedsiębiorstwa. Różnica to tak zwana dodatnia wartość firmy czyli goodwill. Co składa się na goodwill? Goodwill to pewna renoma firmy, jej dobre imię, sposób postrzegania przez klientów, dobre relacje z klientami, baza oddanych klientów, dobre relacje z pracownikami etc. Przy czym pojęcia „goodwill” nie należy utożsamiać z wartością…