Nowe projekty rozporządzeń dotyczących cen transferowych

Ministerstwo Finansów opublikowało projekty aż pięciu nowych rozporządzeń w zakresie cen transferowych. Projekty dostosowują polskie przepisy do regulacji OECD oraz Unii Europejskiej, a także do znowelizowanych przepisów polskiej ustawy o CIT. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu zapewnienia zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi będącymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych z warunkami, jakie ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane  Pierwszy z wymienionych projektów rozporządzeń to projekt, który ma zastąpić obowiązujące…