TP-R – największe wyzwanie drugiej połowy 2020 roku – Jak raportować transakcje kapitałowe?

Poza transakcjami towarowymi oraz usługowymi, podatnicy realizują z podmiotami powiązanymi różnego rodzaju inne transakcje, w tym tzw. transakcje kapitałowe. Jako przykładowe transakcje kapitałowe wymienić można: podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego, zakup/sprzedaż udziałów/akcji, umorzenie udziałów, aport czy wypłata zysku w spółkach osobowych. O ile transakcje związane ze sprzedażą lub zakupem dóbr czy świadczeniem usług raczej nie budzą wątpliwości co do samego obowiązku ich dokumentowania, to w odniesieniu do transakcji kapitałowych podatnicy nie zawsze…