Spółki Skarbu Państwa a obowiązki dokumetnacyjne

Zgodnie z art. 11n pkt 5 Ustawy o CIT  – Obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nia ma zastosowania do transakcji kontrolowanych w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami (dalej łącznie jako Skarb Państwa). Wskazany przepis obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. Przy czym zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji realizowanych…

Istotny koszyk przychodowy w ramach którego jest realizowana transakcja

Tak jak wskazywaliśmy na łamach naszego bloga, przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., przewidują zwolnienie z obowiązków dokumentacyjnych dla transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi (spełniającymi określone warunki). Jednym z takich warunków jest występowanie zysku  podatkowego u podmiotów krajowych realizujących transakcje. Podatnicy mają wątpliwości co do interpretacji tego warunku i zastanawiają się, czy aby móc skorzystać ze zwolnienia, zysk podatkowy powinien być realizowany: w ramach jednego ze źródeł przychodów, w obu źródłach…

Czy każda ze stron transakcji musi osiągnąć zysk podatkowy, żeby skorzystać ze zwolnienia?

Tak jak wskazywaliśmy na łamach naszego bloga, od 1 stycznia 2019 r., Ustawodawca przewidział korzystne dla niektórych podatników regulacje, zgodnie z którymi będą oni zwolnieni z obowiązku przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, w ściśle określonych sytuacjach. Spełnienie warunków umożliwających skorzystanie ze zwolnienia w przypadku większości z nich jest dosyć jasne i nie budzi wątpliwości interpretacyjnych po stronie podatników, część z nich była przewidziana również w ramach uprzednio obowiązujących przepisów. Zwolnieniem,…

Transakcje krajowe i fundusze bez dokumentacji?

W związku z licznymi uwagami zgłoszonymi w ramach konsultacji społecznych, dotyczącymi zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego transakcji krajowych, Ministerstwo postanowiło uwzględnić ten postulat podatników – powiedziała w wywiadzie z minister finansów, prof. Teresa Czerwińska. Planowane jest wprowadzenie zwolnienia dla transakcji krajowych między podatnikami, którzy wykazują dochód podatkowy. Minister podkreśliła, że projekt ma ułatwić podatnikom wywiązywanie się z obowiązków z zakresu cen transferowych a wprowadzenie takiej zmiany powinno się przyczynić…