Zmiany w procedurze MAP

Kontrole podatkowe w zakresie cen transferowych są co raz bardziej skuteczne. W ich rezultacie dochodzi do doszacowania dochodów poprzez podwyższenie podstawy do opodatkowania. Jeżeli w wyniku kontroli podatkowej zostanie doszacowany dodatkowy dochód w transakcji z podmiotem powiązanym, prowadzącym działalność w innym kraju, polski podmiot musi zapłacić podatek od dochodu, który został już opodatkowany za granicą. Dochodzi wówczas do podwójnego opodatkowania. Czy podatnicy mają szansę na odzyskanie środków utraconych w rezultacie podwójnego opodatkowania?…

Planowane zmiany – czy transakcje finansowe będą budzić mniej wątpliwości?

Z transakcjami finansowymi w kontekście cen transferowych wiąże się wiele pytań i wątpliwości podatników. Nowy projekt nowelizacji ustawy o CIT oraz PIT zaadresował niektóre kwestie z nimi związane.  Chociaż projekt znajduje się dopiero na etapie konsultacji społecznych i prawdopodobnie ulegnie zmianom, jednak propozycje Ministerstwa Finansów już teraz mogą stanowić wskazówki dla podatników, w jaki sposób podejść do udokumentowania wewnątrzgrupowych transakcji finansowych i na co zwrócić uwagę przy zawieraniu…