0% VAT na transport związany z eksportem – TSUE na korzyść przewoźników

Opodatkowanie usług transportu międzynarodowego przysparza przewoźnikom wielu praktycznych problemów. Jednym z nich jest gromadzenie dokumentacji potwierdzającej możliwość zastosowania stawki 0% VAT. Zakres wymaganych dokumentów w odniesieniu do usług transportowych związanych z eksportem nakreślił TSUE w wyroku w sprawie C‑495/17 Cartrans Spedition SRL z 8 listopada 2018 r. W sprawie, która została przedstawiona TSUE, przewoźnik, jako dowody potwierdzające rzeczywisty charakter wywozów, przedstawił listy przewozowe CMR i karnety…

Dobra wiara podatnika będącego importerem i dostawcą – ma jednak znaczenie

W kolejnym wyroku TSUE C-528/17 w sprawie Milan Božičevič Ježovnik z 25 października 2018, dobra wiara jest kluczowa dla uznania prawa podatnika do zwolnienia z podatku VAT w przypadku importu towarów, który następnie stanowi przedmiot transakcji wewnątrzwspólnotowej. Sprawa dotyczyła podatnika słoweńskiego, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie przywozu i dystrybucji bananów. Podatnik przywoził do Słowenii banany pochodzące z państw trzecich, które następnie były przeznaczone do transportu do innego…

NSA nadąża za biznesem – jedna WDT mimo przerwy w transporcie

Biznesowa rzeczywistość to ciągłe zmiany. Przedsiębiorcy, by sprostać wymaganiom i dynamice rynku, muszą modyfikować nie tylko swoją ofertę, lecz również procedury. Istotną rolę, w szczególności na rynku międzynarodowym, odgrywa logistyka. Organizacja transportu, miejsce dostawy, zapewnienie określonego poziomu dostępności towarów, przepakowanie towaru w zbiorczych „hubach” – to istotne zmienne, które dziś determinują sposób dokonywania dostaw. Również traktowanie podatkowe VAT, w świetle zasady neutralności, powinno podążać za zmieniającą się…

Ciąg dalszy problemów podatników z rozliczeniem transakcji łańcuchowych

W praktyce jednym z bardziej problematycznych zagadnień jest to, której dostawie towarów w transakcji łańcuchowej należy przypisać transport towarów i w konsekwencji potraktować ją, jako dostawę „ruchomą” w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. W ostatnim czasie zostało wydanych kilka rozstrzygnięć, które odnoszą się do kwestii miejsca opodatkowania transakcji łańcuchowych. A jednym z nich jest niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2018 r., sygn. I FSK 2059/16. W otoczeniu…