Rabat pośredni w transakcjach transgranicznych – najnowsze stanowisko NSA i TSUE

Zagadnienie rabatów pośrednich w transakcjach krajowych było już przedmiotem licznych wypowiedzi sądów administracyjnych, w tym również TSUE. Choć kwestia wykazywania dla celów VAT rabatów pośrednich nie jest uregulowana w przepisach, to jednak w zakresie rabatów pośrednich udzielanych przez podmioty krajowe jest już ugruntowane stanowisko organów i sądów – na podstawie noty księgowej jest dokonywane obniżenie podstawy opodatkowania i podatku należnego u sprzedawcy (wypłacającego rabat) i obniżenie podatku…

Polskie przepisy dotyczące „szybkiego VAT” od WNT paliw są niezgodne z prawem UE

9 września br. Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie C-855 G. sp. z o.o. orzekł, że konieczność zapłaty przez podatników podatku VAT w terminie 5 dni od nabycia paliw z UE jest sprzeczne z przepisami UE. Obecnie w przypadku wewnątrzwspólnotowego zakupu paliw silnikowych, szczegółowo określonych w przepisach ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany do zapłaty VAT w terminie 5 dni od dnia ich nabycia. Z kolei brak zapłaty VAT należnego za te nabycia w wskazanym…

Opublikowany wyrok TSUE w sprawie WNT – 30 dni na odzyskanie odsetek na korzystnych zasadach

10 maja 2021 r. w Dzienniku Urzędowym UE został opublikowany wyrok TSUE w sprawie niezgodności z prawem unijnym trzymiesięcznego terminu na rozliczenie WNT (wyrok z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19). Zaczęły zatem biec terminy na wznowienie zakończonych postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych oraz złożenie wniosków o nadpłatę (w celu otrzymania pełnego oprocentowania). Dla przypomnienia, Trybunał uznał za niezgodny z Dyrektywą VAT brak neutralności finansowej przy rozliczeniu podatku należnego i naliczonego…

TSUE: Sankcja 20% w ustawie o VAT niezgodna z prawem UE

15 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-935/19 Grupa Warzywna, w którym uznał, że przepisy polskiej ustawy VAT w zakresie sankcji 20% naruszają regulacje unijne. TSUE w szczególności skupił się nie niedopuszczalnym zobowiązaniu organów podatkowych do automatycznego ustalenia sankcji 20% bez uwzględnienia okoliczności faktycznych sprawy oraz charakteru naruszenia przepisów. Orzeczenie TSUE otwiera podatnikom drogę do zakwestionowania rozstrzygnięć, w których organy ustaliły dodatkową sankcję VAT. Czego…

SLIM VAT 2 – co nas czeka w zakresie korekt WNT i importu usług

Zaledwie kilka tygodni czekaliśmy na kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług – tzw. SLIM VAT 2, które mają wejść w życie od 1 października br. Dla przypomnienia w pierwszej odsłonie Ministerstwo Finansów zaproponowało zestaw rozwiązań w zakresie „uproszczenia rozliczeń przez podatników”, o których pisaliśmy w jednym z wpisów na naszym blogu [link]. W odpowiedzi na „głos biznesu” Ministerstwo Finansów w dniu 18 lutego 2021 r. opublikowało kolejną odsłonę pakietu zmian w obszarze…

TSUE: progresywne podatki wprowadzane w Polsce i na Węgrzech zgodne z prawem unijnym

16 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdził, że polski podatek od sprzedaży detalicznej i węgierski podatek obrotowy od reklam nie naruszają prawa Unii Europejskiej w zakresie pomocy państwa (wyroki w sprawach C-562/19 Komisja vs. Polska i C-596/19 Komisja vs. Węgry). Nie oznacza to jednak, że podobne propozycje legislacyjne (np. proponowana w Polsce składka reklamowa) nie mogą zostać uznane za naruszające reguły prawa unijnego. TSUE w wyrokach przedstawił konkretne wskazówki, jakie należy…

Karty paliwowe a puste faktury – czyli kolejna odsłona sagi w sprawie kart paliwowych

Wydawało się, że po tym jak MF wydał w ubiegłym miesiącu interpretację ogólną w sprawie kart paliwowych (PT9.8101.3.2020) saga dotycząca rozliczania paliwa z użyciem kart i tego, czy stanowi ona dostawę towaru w transakcji łańcuchowej, czy świadczenie usług dla celów VAT dobiega praktycznie końca. Jednak w podatkach jedynie pewne jest to, że są niepewne (przynajmniej ostatnio w Polsce). I dobrym przykładem tego są nadal rozliczenia VAT w aspekcie kart paliwowych. W najbliższym…

TSUE: Doliczenie wartości oprogramowania udostępnionego bezpłatnie kontrahentowi w państwie trzecim do wartości celnej importowanych towarów

W wyroku C-509/19 BMW Bayerische Motorenwerke AG (strona skarżąca/BMW) przeciwko Hauptzollamt München (główny urząd celny/HZA) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniósł się do kwestii wliczenia kosztów oprogramowania, udostępnianego bezpłatnie przez stronę skarżącą kontrahentom z państw trzecich w celu wytworzenia określonych modułów, które następnie są przywożone na teren Unii Europejskiej, do wartości transakcyjnej zgodnie z art. 71 ust. 1 lit. b) Unijnego Kodeksu Celnego. BMW sprowadza…

Czy jest VAT od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności?

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z mocy prawa w zamian za opłatę z tytułu przekształcenia podlega VAT. Tak czytamy w opinii Rzecznika Generalnego Juliane Kokott z 3 września 2020 r. w sprawie C-604/19 Gmina Wrocław Sprawa zgłoszona do rozstrzygnięcia unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest niezwykle istotna dla samorządów. Rzecznik Generalny uznał, że VAT jest należny. Czekamy na rozstrzygnięcie Trybunału. Spór w sprawie będącej przedmiotem opinii p. Kokott został zapoczątkowany…

Nowy wyrok TSUE dotyczący stałego miejsca prowadzenia działalności w VAT nadal pozostawia wiele niepewności

„Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej” (fixed establishment) [SM] – pojęcie pojawiające się wielokrotnie w ustawie o VAT czy Dyrektywie VAT. Pojęcie zdefiniowane w art. 22 Rozporządzenia wykonawczego Rady UE 282/2011 [Rozporządzenie] jak i będące przedmiotem licznych rozstrzygnięć organów podatkowych i sądów administracyjnych, a ciągle budzące liczne wątpliwości interpretacyjne. Wydaje się nawet, że wraz z nowymi rozstrzygnięciami stwierdzenie, czy zagraniczny podatnik posiada stałe miejsce prowadzenia działalności…