Art. 15e w kontekście decyzji APA

W ramach jednego z wpisów wskazywaliśmy, na podstawie interpelacji poselskiej, że jeśli podatnik jest w trakcie zawierania uprzedniego porozumienia cenowego (APA), ale decyzja nie została jeszcze wydana, to ma on obowiązek zastosować ograniczenia w zaliczaniu do KUP, wynikające z art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Dopiero po wydaniu decyzji w zakresie APA podatnik może skorzystać z możliwości złożenia korekty zeznania rocznego. W dniu 21 maja 2019 r. została wydana interpretacja indywidualna Dyrektora KIS (sygn.…

APA i małe APA – zmian ciąg dalszy

W ramach projektu Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wprowadzono możliwość przekształcenia uproszczonego postępowania (uAPA) w standardową procedurę (APA) i odwrotnie. Możliwość przekształcenia uAPA w APA Zmiana trybu postępowania z uAPA na APA może mieć miejsce w przypadku złożonego i skomplikowanego charakteru transakcji, będącej przedmiotem postępowania uAPA. Szef KAS będzie musiał jednak zawiadomić o tym wnioskodawcę podając uzasadnienie przekształcenia. Wnioskodawca…

Mała APA duże zmiany – w pigułce

Zgodnie z zapowiedziami, chociaż z dużym poślizgiem, opublikowano projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Jednym z obszarów objętych dokumentów są uproszczone uprzednie porozumienia cenowe. Dla jakich transakcji? Uproszczone porozumienie cenowe ma być wydawane dla transakcji dotyczących: zakupu usług o niskiej wartości dodanej oraz ponoszenia opłat za korzystanie ze znaków towarowych lub know-how. Co ważne, porozumienie nie będzie mogło zostać wydane…

Oczekiwany projekt przepisów dotyczących uproszczonego porozumienia cenowego (uAPA) już jest!

Dziś na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Projekt ustawy przewiduje nowy mechanizm rozwiązywania sporów w zakresie unikania podwójnego opodatkowania oraz regulacje dotyczące uprzednich porozumień cenowych w uproszczonej formie. Niniejszy projekt zawiera m.in. regulacje wprowadzenia uproszczonej procedury zawierania jednostronnych uprzednich porozumień cenowych w celu zwiększenia ich dostępności dla podatników oraz zabezpieczenia…

Czy podatnicy zapłacą za opieszałość MF?

W dniu 26 listopada br. Minister Finansów (MF) opublikował odpowiedź na interpelację poselską, w ramach której grupa posłów wystosowała do Ministra pytania dotyczące tzw. uproszczonej procedury uprzedniego porozumienia cenowego (uAPA). Docelowo, procedura ta ma umożliwiać podatnikom wyłączenie ograniczeń z art. 15e ustawy o CIT w zaliczaniu do KUP kosztów usług poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych. Czy MF rozwiał wątpliwości podatników? Pierwsze pytanie dotyczyło terminu wprowadzenia uAPA.…