Brexit a ubezpieczenia społeczne pracowników delegowanych

Autorzy: Rafał Sidorowicz, Bartłomiej Mertin Brexit niesie ze sobą liczne implikacje w sferze transgranicznych oddelegowań pracowniczych, w tym również w odniesieniu do problematyki ubezpieczeń społecznych. Warto przypomnieć, że kraje członkowskie Unii Europejskiej objęte są koordynacją systemów zabezpieczeń społecznych, której ramy wyznaczają m.in. rozporządzenia wspólnotowe nr 883/2004 oraz nr 987/2009. Jedną z kluczowych zasad, wynikających z tych przepisów, jest zasada jedności stosowanego ustawodawstwa, która ma zabezpieczyć przed sytuacją,  w której osoba wykonująca pracę w jednym lub…