Ubezpieczenia wewnątrzgrupowe jako sposób na zarządzanie ryzykami w grupach kapitałowych

Ubezpieczenia wewnątrzgrupowe są kolejnym zagadnieniem w obszarze transakcji finansowych, które analizuje raport „Transfer Pricing Guidance on Financial Transactions inclusive framework on BEPS: Actions 4, 8-10” (dalej: Wytyczne OECD) opublikowany w dniu 11 lutego 2020 r. Podmioty zajmujące się ubezpieczaniem ryzyk Elementem gospodarki rynkowej jest prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa w warunkach niepewności i ryzyk, czego przykładem mogą być ostatnie wydarzenia związane z wybuchem pandemii wirusa…