Zagraniczne polisy ubezpieczeniowe – czy pobierać podatek u źródła?

Zagadnienie poboru podatku u źródła z tytułu płatności za usługi ubezpieczeniowe jest przedmiotem licznych sporów interpretacyjnych. Usługi te nie zostały wprost wskazane w katalogu świadczeń podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła, lecz wątpliwości wzbudza czy stanowią „świadczenia o podobnym charakterze” do gwarancji i poręczeń, w katalogu tym wymienionych. Otwarty charakter wyliczenia stwarza trudności w kategoryzacji tego świadczenia. Z pomocą nie przychodzą organy podatkowe, które na przestrzeni czasu zmieniały zdanie co do kwalifikacji płatności za usługi ubezpieczeniowe.…