Uchylenie decyzji wymiarowej może pozwolić na przedawnienie zobowiązania

26 lutego 2018r. Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie 7 sędziów, podjął uchwałę mającą duże znaczenie dla oceny przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zgodnie z tą uchwałą, jeżeli organy podatkowe wyegzekwują zaległość podatkową wynikającą z decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (a więc decyzji, w której organ podatkowy obliczy podatek w wysokości innej niż wskazana przez podatnika w deklaracji), a następnie decyzja ta zostanie uchylona, to uchylenie tej decyzji (a więc podstawy do prowadzenia czynności egzekucyjnych wobec…