Wymiana udziałów neutralna również w wykonaniu kilku udziałowców – interpretacja ogólna

Minister Finansów potwierdził, że wymiana udziałów może być neutralna podatkowo również gdy spółka nabywająca uzyskuje udziały od więcej niż jednego udziałowca. Wymiana udziałów polega na wniesieniu aportem, czyli na poczet podwyższenia kapitału zakładowego/akcyjnego) udziałów w spółce (np. operacyjnej, produkcyjnej, nieruchomościowej) do innej spółki (np. holdingowej), w wyniku którego spółka nabywająca uzyska lub powiększy posiadaną większość głosów w spółce nabywanej. Przy spełnieniu warunków wskazanych w przepisach, wymiana udziałów jest…