Czynności zwolnione z VAT – kłopoty z rozliczeniem podatku

Pojawienie się sprzedaży zwolnionej z VAT często powoduje znaczące skomplikowanie rozliczeń VAT u podatników. Problem ten w szczególności dotyka podatników, którzy prowadzą co do zasady działalność opodatkowaną natomiast od czasu do czasu pojawiają się u nich czynności zwolnione z VAT  takie jak udzielanie pożyczek czy transakcje na wierzytelnościach. Pojawia się wtedy pytanie, czy ta dodatkowa działalność wpływa na rozliczenie podatku naliczonego (np. według proporcji) i jak ten podatek rozliczyć? Co do zasady taka sporadyczna…