Metoda kalkulacji przy ujemnej stopie referencyjnej – safe harbour dla pożyczek

W dniu 31 marca 2020 r. zostały opublikowane wyjaśnienia dotyczące regulacji o cenach transferowych w zakresie uproszczenia tzw. safe harbour dla transakcji pożyczek, kredytów i obligacji. Pełną treść wyjaśnień znajdą Państwo tutaj. Zastosowanie przez podatnika safe harbour dla transakcji finansowych skutkuje uznaniem zastosowanego oprocentowania za oprocentowanie ustalone na poziomie rynkowym. Podatnik (po spełnieniu określonych ustawowych przesłanek) zyskuje w ten sposób zabezpieczenie przed zakwestionowaniem poziomu oprocentowania, objętego…