Usługi dotyczące B+R nie podlegają limitowi wynikającemu z art. 15e updop

Od początku obowiązywania tj. od 2018 r., wątpliwości podatników niezmiennie budzi kwestia dotycząca ograniczenia wynikającego z art. 15e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych [updop], tzn. zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup od wybranych usług niematerialnych od podmiotów powiązanych. Wystarczy wspomnieć, że w poprzednim roku zagadnienie to było przedmiotem aż 541 interpretacji indywidualnych[¹]. Większość wątpliwości wynika głównie z tego, że katalog usług/ świadczeń zawarty w art. 15e ust. 1…

Ulgę B+R rozlicza się w rocznej deklaracji składanej w marcu 2019 roku

Coraz bliżej rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, dla podatników których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Podatnicy ponoszący wydatki na działalność badawczo-rozwojowe powinni rozważyć uwzględnienie w rozliczeniu podatku dochodowego, ulgi badawczo-rozwojowej, która umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania nawet do 100% kosztów kwalifikowanych (a w przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego 150%), co w praktyce oznacza aż dwukrotne odniesienie do kosztów podatkowych wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Czym…