Ulgę B+R rozlicza się w rocznej deklaracji składanej w marcu 2019 roku

Coraz bliżej rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, dla podatników których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Podatnicy ponoszący wydatki na działalność badawczo-rozwojowe powinni rozważyć uwzględnienie w rozliczeniu podatku dochodowego, ulgi badawczo-rozwojowej, która umożliwia odliczenie od podstawy opodatkowania nawet do 100% kosztów kwalifikowanych (a w przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego 150%), co w praktyce oznacza aż dwukrotne odniesienie do kosztów podatkowych wydatków związanych z działalnością badawczo-rozwojową. Czym…