Postępuje ograniczanie zakresu zwolnienia podatkowego przysługującego na podstawie decyzji o wsparciu

Nie wszystkie wydatki objęte katalogiem kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem na nowe inwestycje (decyzje o wsparciu) stanowią koszty kwalifikowane w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 20 listopada 2020 r., sygn. akt: I SA/Łd 418/20. Podatnik – spółka uzyskała decyzję o wsparciu na nową inwestycję polegającą na zwiększeniu zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa (oraz zwiększenie…

MDDP dla Ziemi: Zielona energia z ulgą podatkową w PIT do 53 000 zł od osoby

Inwestując w instalację fotowoltaiczną, pozyskuje się energię elektryczną w sposób przyjazny środowisku. W perspektywie czasu, taki wydatek może prowadzić do oszczędności w domowych budżetach. Nie bez znaczenia jest również fakt, że tego rodzaju inwestycje umożliwiają skorzystanie z podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. W efekcie, podatnik zmniejsza swoje zobowiązanie podatkowe. Z roku na rok popularność ulgi rośnie, warto zatem zapoznać się z zasadami funkcjonowania ulgi, zarówno w kontekście rozliczenia PIT za 2020 r., jak…

Działalność B+R musi mieć twórczy charakter. Opracowanie strategii firmy takiego charakteru nie ma.

Działalność B+R musi mieć twórczy charakter. Opracowanie strategii firmy takiego charakteru nie ma. Podkreślił to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.602.2020.1.PC, odmawiając tym samym prawa do ulgi na działania  badawczo-rozwojowe określonej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przedstawionym stanie faktycznym, spółka prowadziła działalność w zakresie świadczenia usług logistycznych i spedycyjnych, a także realizowała transport krajowy i międzynarodowy. Celem…

Pracownik na urlopie nie wyklucza ulgi B+R

W wyroku z 9 lutego 2021 r. (II FSK 1038/19) NSA potwierdził, że dla celów rozliczania ulgi badawczo-rozwojowej w podatku dochodowym, pod uwagę może być brane także wynagrodzenie pracownika za czas jego usprawiedliwionej nieobecności, w sytuacji gdy pracownik ten zajmuje się wyłącznie działalnością badawczo-rozwojową. NSA potwierdził , że nie ma podstaw do wyłączenia z kosztów podlegających rozliczeniu w uldze B+ R kosztów wynagrodzenia pracownika B+R , gdy nie świadczy on pracy z powodu urlopu, choroby…

Wynagrodzenie pracowników związane z działalnością B+R w zakresie kwalifikowanego IP stanowi dla pracodawcy koszt uwzględniany przy ustaleniu dochodu na potrzeby ulgi IP Box

W czerwcu 2019 r. ukazała się jedna z pierwszych interpretacji indywidualnych dotycząca ulgi podatkowej obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. tzw. ulgi IP Box. Ulga ta uprawnia do zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku do dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej [dalej: kwalifikowane IP]. Wnioskodawca  zatrudnia na umowę o pracę specjalistów, którzy poza czynnościami mającymi charakter twórczy, w tym tworzeniem kodów źródłowych i programów komputerowych, uznawanymi za działalnością badawczo rozwojową …