TSUE podważa polskie warunki dla skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi” w VAT

15 października 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C‑335/19 (E. sp. z o.o. sp. k.) orzekł, że polskie przepisy w zakresie tzw. „ulgi na złe długi” (art. 89a ustawy o VAT) nakładają na podatników niedozwolone wymagania w celu odzyskania zapłaconego VAT od nieuregulowanych (w całości lub części) należności. W konsekwencji za niedopuszczalne należy uznać wprowadzone przez polskiego ustawodawcę wymagania, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także…

Burza wokół PIT dla Młodych

Choć projektodawcy zakładali, że wprowadzenie ulgi dla Młodych nie będzie stanowić dla płatników istotnych obciążeń, to wprowadzona w pośpiechu i w trakcie roku podatkowego ulga stanowi dziś spore wyzwanie dla wielu z nich. Dopiero 12 grudnia 2019 r. został opublikowany druk informacji PIT-11, który umożliwia prawidłowe rozliczenie Młodych podatników. Skutkiem tak późnej publikacji są problemy z odpowiednim wdrożeniem zmian w systemach kadrowo-płacowe. W ubiegłym tygodniu wielu płatników zgłaszało dodatkowo…