Umowa o współdziałanie – czy to alternatywa dla uproszczonej APA?

Projekt Ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych wprowadza do Ordynacji podatkowej nową instytucję tzw. Umowę o współdziałaniu. Ma ona zapewnić współpracę podatników z Krajową Administracją Skarbową „w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia […], przy uwzględnieniu charakteru prowadzonej przez podatnika działalności”. Umowa o współdziałaniu skierowana będzie do największych podatników, tj. takich, których wartość przychodu wykazanego w zeznaniu podatkowym w poprzednim roku podatkowym…