Odsetki maksymalne – limit niewynikający z przepisów podatkowych

Obecnie stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego utrzymywana jest na bardzo niskim poziomie 0,1. Ma to wpływ na maksymalną wysokość odsetek od pożyczek, które od 29 maja 2020 r. wynoszą 7,2%. Odsetki maksymalne nie mogą w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe stanowią natomiast sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Ograniczenia dotyczące odsetek maksymalnych wynikają z Kodeksu cywilnego. Co istotne nie mają…