NSA nie pozwala fiskusowi pójść na skróty w ściganiu unikania podatków

W wydanym kilka dni temu wyroku (II FSK 1550/19 ) Naczelny Sąd Administracyjny opowiedział się przeciwko uproszczeniom, którymi posługuje się fiskus, aby zastosować przepisy przeciwko unikaniu opodatkowania do stanów faktycznych sprzed ich wejścia w życie. Sprawa dotyczyła spółki, która ponosiła opłaty za prawo do korzystania ze znaku towarowego na rzecz spółki zależnej na Cyprze, która następnie przekazywała te opłaty kolejnej spółce zagranicznej będącej właścicielem znaków – w praktyce…

NSA: podatnik nie ma obowiązku zapłacenia podatku najwyższego, jednakże państwo ma prawo bronić się przed działaniami mającymi na celu unikanie opodatkowania

8 lipca 2019 r. znalazła swój finał w sądzie sprawa dotycząca pierwszej odmowy wydania opinii zabezpieczającej. NSA oddalił skargę kasacyjną podatnika i tym samym uznał, że organ podatkowy prawidłowo zakwestionował racjonalność działań podejmowanych przez spółkę. Zapadłe orzeczenie może okazać się bardzo istotne dla praktyki stosowania przepisów o przeciwdziałaniu unikaniu opodatkowania. Poniżej przedstawiam wnioski z uzasadnienia, póki co ustnego, do wyroku NSA. Klauzula  zgodna z Konstytucją…